BODY Energy Club je od 1.12.2016 zatvorený. Ďakujeme všetkým členom za pochopenie a trpezlivosť.

CHCEM VSTUPNÚ KONZULTÁCIU

*V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, poskytujem svoje osobné údaje (telefonický a e-mailový kontakt) dobrovoľne a udeľujem svoj súhlas na zaradenie a spracovanie osobných údajov do databázy Klubu.
 

Ako je to naozaj s energiami v BEC?

 

OBOJSTRANNÁ SÚČINNOSŤ PRI ODSTRÁNENÍ ODSTÁVKY MÉDIÍ:

Klienti nemajú byť účastníkmi obchodných sporov a preto navrhujeme spoločné vyriešenie dodávok tepla a elektrickej energie ešte dnes, v nedeľu 27.11.2016, aby mohla pokračovať prevádzka klubu bez obmedzení už od pondelka 6:00 ráno. 

Nami schválený dodávateľ pod dohľadom správcu budovy Relaxx je pripravený závadu odstrániť do 30 minút na náklady BODY Energy Clubu. ČAKÁME V KLUBE NA KONTAKTOVANIE OD SPRÁVY BUDOVY PRE TENTO POTREBNÝ ZÁSAH.

Odhliadnuc od faktu, že problémy s dodávkami energií pretrvávajú len v priestoroch BEC a že aktuálny stav je nám ako nájomcovi prostredníctvom správcu netransparentne komentovaný (aktuálne ako skrat, ktorý sa piaty deň nedarí vyriešiť) sa naša spoločnosť ponúka na pomoc pri urgentnom odstránení problému, ktorého pretrvávanie spôsobuje škody na oboch stranách. BODY Energy Club má 7 ročné skúsenosti pri poruchách a pozná problémové uzly aj celé schémy vedení. 

Prvý problém na našej strane bol vyriešený na vlastné náklady okamžite po jeho zistení, keďže sa nachádzal v našich priestoroch a máme k nemu aj servisný záznam. Všetky ďalšie skraty sa už nachádzajú mimo priestorov BEC v priestoroch oprávnených spravovať výlučne správou budovy Relaxx. 

Opätovne preto navrhujeme a vyzývame v čo najkratšom termíne (dnes) spoločnú obhliadku elektrorozvádzača na 2 nadzemnom podlaží v spoločných priestoroch chodby RELAXX centra – pre odstránenie skratu/výpadku dodávky elektrickej energie. Následne obhliadku a odstránenie poruchy na 5 nadzemnom podlaží v priestoroch rozvodov vody a kúrenia na odstránenie problému dodávky teplej vody a kúrenia. Do oboch priestorov BEC nemá oprávnený prístup, preto žiadame spoločný postup za prítomnosti oboch strán, na náklady BODY Energy Clubu. Urgentný servisný zásah je už vysoko alarmujúci. V mene našich spoločných klientov žiadame o zváženie tohto návrhu.

S pozdravom,

BODY Energy Club