BODY Energy Club je od 1.12.2016 zatvorený. Ďakujeme všetkým členom za pochopenie a trpezlivosť.

CHCEM VSTUPNÚ KONZULTÁCIU

*V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, poskytujem svoje osobné údaje (telefonický a e-mailový kontakt) dobrovoľne a udeľujem svoj súhlas na zaradenie a spracovanie osobných údajov do databázy Klubu.
 

Reakcia na príspevok vlastníka budovy Relaxx

 

Vážení zákazníci,

týmto si dovoľujeme reagovať na príspevok vlastníka budovy Relaxx zverejnený na svojej facebookovej stránke:

Vlastník budovy uverejnil dňa 25.11.2016 informáciu, že k dátumu 1.9.2016 bola vypovedaná zmluva o nájme nebytových priestorov s BODY Energy Club. Opomenul však uviesť, že platnosť výpovede bola napadnutá na súde a v súčasnosti je stále predmetom súdneho konania. Príslušný súd zároveň uložil vlastníkovi Atrium Relax (prenajímateľovi) povinnosť znášať užívanie prenajatých nebytových priestorov BEC. Od doručenia výpovede prebiehali intenzívne rokovania s vlastníkom (prenajímateľom) o novej nájomnej zmluve.

Prvý výpadok elektrickej energie a teplej vody, ku ktorému došlo dňa 23.11. vlastník Atrium Relax podľa jeho vyjadrení nevedel identifikovať ani odstrániť a opravu odhadol na niekoľko dní až týždňov. Nami privolaný technik závadu dokázal v priestoroch BEC identifikovať a odstrániť do 30 minút. Skonštatoval však zásah tretej osoby.

K druhému výpadku však došlo v rozvodnej skrini, ktorá sa nachádza mimo našej prevádzky, a preto uvedený výpadok nevieme odstrániť bez súčinnosti vlastníka. Podľa posledných informácií vlastníka sa na odstránení pracuje.

BEC považuje uverejnenie neúplného príspevku za nekorektné a primárne zamerané na likvidáciu, už aj tak naštrbenej, dôvery klientov.

V spojení s problémami s dodávkou energií a teplej vody sa nám stav javí veľmi neštandardný a komunikovaný zo strany vlastníka účelovo nekorektne a zavádzajúco. Zároveň sa chceme vyhnúť uvádzaniu a komentovaniu neoficiálnych a neoverených informácií.

BEC vynaloží všetko úsilie na ochranu klientov a na pokračovanie v prevádzkovaní nášho klubu. Ospravedlňujeme sa Vám za vzniknuté ťažkosti a obmedzenia.

TEAM BODY Energy Club!