BODY Energy Club je od 1.12.2016 zatvorený. Ďakujeme všetkým členom za pochopenie a trpezlivosť.

CHCEM VSTUPNÚ KONZULTÁCIU

*V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, poskytujem svoje osobné údaje (telefonický a e-mailový kontakt) dobrovoľne a udeľujem svoj súhlas na zaradenie a spracovanie osobných údajov do databázy Klubu.
 

BODY Energy Club od 1.12.2016 ZATVORENÝ

 

Vážení klienti a priatelia BODY Energy Clubu,

ďakujeme Vám, že tak trpezlivo znášate vzniknutú situáciu okolo nášho klubu.
Denne sme konfrontovaní s obmedzeniami, nekomfortom a emóciami, ktorým ste, vďaka nášmu sporu s majiteľom budovy, vystavení. Uvedomujeme si, že to nie je jednoduché a že pomalé posuny v riešení problému prispievajú k prehlbovaniu neistoty v úspešné riešenie tejto kauzy ako aj nedôvery v samotný BODY Energy Club.

Dočasné a dodnes nevyriešené odpojenie od energií zo stranyprenajímateľa budovy RELAXX považujeme za zbytočné a nešťastné práve preto, lebo si za rukojemníkov celého sporuzobral Vás – našich klientov a rovnako zbytočne nás donútil klub na čas zavrieť.

Prenajímateľom deklarovaný problém neplnenia si “elementárnych zmluvných povinnosti” je témou dlhodobo rozporovanou už s predchádzajúcim prenajímateľom a zdedenie tohto problému vyústilo do nečakanej krízovej situácie s agresívnym postojom druhej strany a neochotou nájsť finálne riešenie vyhovujúce obom stranám.

Počas plynutia výpovednej lehoty sme s majiteľom budovy rokovali o novej nájomnej zmluve.

Opakovane sme uviedli, že máme záujem o jej podpísanie a rovnako aj o splatenie vyrokovanej výšky zostatku ozdraveného dlhu. Hľadali sme obojstranne uspokojivé znenie dohody. Nič nenasvedčovalo tomu, že rokovania nesmerujú k novej dohode. BODY preto poskytovalo aj predávalo svoje služby až do tzv. “poruchy energií” a nútenému prerušeniu prevádzky klubu. BODY, tak ako aj iné športové kluby, nie je schopný fungovať bez príjmu a pri prerušení prevádzky /a predaja/ je nútený bezodkladne dočasne prevádzku odstaviť.

Komunikácia s klientmi:
Zrušenie Facebook fanpage bolo nevyhnutné v období pretlaku emócií, zlosti a sklamania zo zatvorenia klubu. Rozhodli sme sa tak preto, lebo sme nezvládali reagovať na enormné množstvo príspevkov a podnetov.

Dočasne sme preto zvolili priamejšiu, individuálnu komunikáciu.

Vybavili sme stovky emailov a telefonátov s otázkami, obvineniami, radami aj povzbudeniami. Na každý sa snažíme reagovať podľa aktuálnych a relevantných informácií.

Uznávame, že každý klient má právo situáciu ktorá tak nečakane nastala subjektívne hodnotiť a individuálne na ňu reagovať. Rozumieme aj tým najradikálnejším a najtvrdším postojom, ale snažíme sa uvoľniť napätie komunikáciou.

Zároveň sme vďační za každý pozitívny prístup a za podporu a dôveru.

Najčastejšie otázky:
Spôsob akým budeme riešiť ukončenie členstva (odstúpenie od zmluvy) a vrátenie alikvótnej časti členského poplatku sme Vám schopní oznámiť až po doriešení “osudu” BEC v budove Relaxx.

Veríme, že v priebehu decembra bude jasné, či a kto bude pokračovať v poskytovaní služieb v priestoroch BEC a budeme Vás môcť informovať, akým spôsobom vyriešime kompenzáciu všetkých súčasných klientov.

Náš aktuálny návrh voči prenajímateľovi Relaxx:
BEC pristúpil na kompromis vo forme 100% ústupku v rokovaných podmienkach – 100% doplatenie záväzkov podľa návrhu prenajímateľa a podpis návrhu novej nájomnej zmluvy /z októbra 2016/ bez pripomienok.

Čakáme na definitívne prehodnotenie nášho návrhu, ktorý by vyriešil niekoľkoročný spor, poskytol okamžité riešenie a uvoľnenie napätia pre klientov, zamestnancov a dodávateľov BEC ešte pred Štedrým večerom.

Akékoľvek iné riešenie považuje BEC za konfliktnejšie a nevidí dôvod brať za jeho ďalší priebeh plnú zodpovednosť. Sme však pripravení postaviť sa k celej problematike zodpovedne a za každú cenu hľadať uspokojivé riešenie. Naďalej považujeme vzniknutú situáciu za dočasnú a veríme v dohodu.

Mediálne informácie:
Oklamaní klienti: Napriek reálnemu pocitu neistoty z aktuálneho stavu považujeme titulky niektorých médií o oklamaných klientoch za zavádzajúce.

Golem sa sťahuje do Relaxxu: Napriek rôznym špekuláciám, doteraz nemáme oficiálnu informáciu, ktorá by definitívne potvrdila túto správu. Záujem konkurencie však vyhodnocujeme ako reálny a silný vplyv pri vyjednávaní a hľadaní riešenia.

Napriek aktuálnemu stavu by sme radi ostali pozitívni a optimistickí. Ďakujeme Vám za celoročnú priazeň, želáme veľa pozitívnej energie pri športe a zdravom životnom štýle.
Posledné predvianočné dni sa budeme snažiť stráviť, v rámci možností, čo najpokojnejšie.

Naďalej ostávame pre členov k dispozícii na kontaktoch:

Email: info@body.sk
tel: 0911 357 028

S pozdravom,

BODY Energy Team