BODY Energy Club je od 1.12.2016 zatvorený. Ďakujeme všetkým členom za pochopenie a trpezlivosť.

Blog

Autor
Eva Trebichalská

BEH A JEHO PRAVIDLÁ

Vzhľadom k rastúcej popularite behu, venujem tento príspevok práve jemu.

Beh je jedným z najprirodzenejších pohybových prejavov človeka, ale napriek tomu to nerobíme vždy dobre. Skúsme si aspoň v skratke povedať niekoľko základných pravidiel.

Keď sa už rozhodnete behať, mali by ste mať na pamäti, že pre začiatočníkov je vhodnejšie začať rýchlou chôdzou s pomalým prechodom do behu (podľa úrovne trénovanosti). Neodporúčam ísť hneď v začiatkoch do prílišného udýchania (hyperventilácie)! Ako sa vraví:  „pomaly ďalej zájdeš“.

Dýchanie! Ak poznáte nepríjemné pichanie v boku, tak je to práve z nesprávneho dýchania pri behu! Radšej menej rozprávať a venovať pozornosť správnej frekvencii vdychovania a vydychovania. Frekvencia sa so stápajúcou intenzitou samozrejme mení, ale na začiatok by sme si mohli zafixovať pomer 3:2, teda tri kroky nádych, dva výdych.

Čo sa týka celkovej frekvencie behu, či už do počtu tréningov v týždni alebo dĺžky tréningovej jednotky, musíme mat na zreteli, že to, čo je dobré pre jedného, nebude dobré pre všetkých! Najväčšou istotou je zveriť sa do rúk profesionálnemu trénerovi, ktorý Vám je schopný vytvoriť tréningový plán podľa Vašich potrieb!

V neposlednom rade je pre beh dôležitá aj správna obuv! Ak chcete investovať, tak tu by som neváhala, Vaše kĺby Vám budú vďačné!
Iba pre zaujímavosť- pri každom jednom bežeckom kroku zaťažujete kolenné kĺby približne troj az štvor - násobkom svojej váhy a keďže pri behu je početnosť krokov veľká, netreba spomínať, čo môže narobiť zle zvolená obuv! V spojitosti so záťažou na kĺby, majme na zreteli aj váhu Vášho tela! Nie každý by sa mal „rozbehnúť“ bezhlavo, odporúčam konzultáciu s odborníkom!

O behu by sa dalo písať ešte veľa! Ak však chcete začať, je dobre zveriť sa do rúk profesionálovi (trénerovi), je to lepšia investícia ako do rehabilitácií po nezdarenom procese „samotrénovania“!

12. aug 2012 | autor: Eva Trebichalská
Počet zobrazení: 4452

Názory a komentáre

počet komentárov:
*V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, poskytujem svoje osobné údaje (telefonický a e-mailový kontakt) dobrovoľne a udeľujem svoj súhlas na zaradenie a spracovanie osobných údajov do databázy Klubu.