BODY Energy Club je od 1.12.2016 zatvorený. Ďakujeme všetkým členom za pochopenie a trpezlivosť.

Blog

Autor
Martin Borovička

SVALOVÁ HMOTA NIE JE NA POČKANIE!

Ako nabrať svalovú hmotu? To je otázka, na ktorú je vskutku jednoduchá odpoveď, no zrealizovanie danej úlohy často prináša komplikácie. Ovplyvňujú ju mnohé faktory, akým je napríklad genotyp danej osoby, životný štýl (alebo skôr možnosti zmeny životného štýlu), časové možnosti, stravovacie návyky a pod. Ak máš čas venovať sa danej problematike a zasvätiť zopár rokov štúdiám, skúšaniu reakcií vlastného tela na rôzne druhy zaťaženia, výživy, regenerácie..., tak rady trénera nie sú až také nevyhnutné. No ak máš seriózne plány niečo so sebou spraviť, tak ti profesionálna rada určite viac dá, ako zoberie. Ušetríš tým čas, možno aj roky skúšania a v prípade „kvalitného trénerského vedenia“ sa vyhneš zraneniam, ktoré bývajú späté s ťažkým tréningom pri naberaní svalovej hmoty.

Z pohľadu funkčného je ochranná funkcia dostatočného svalového rozvoja dôležitejšia než ,,dizajnový efekt“, pre ktorý trénuje väčšina násťročných. Taktiež požadovaná miera rozvoja svalovej hmoty je rozdielna pre rôzne typy športovcov a aj bežných ,,civilistov“. Prílišný rozvoj môže obmedzovať pri extrémnych vytrvalostných výkonoch, alebo naopak pomáhať pri intenzívnych silových, no myslím si, že ten spomínaný extrém je skôr anomáliou. Kvalitný tréner ti zaručí, že efekt bude optimalizovaný podľa požiadaviek a možností.

 

Tréningová snaha vyjde navnivoč, ak sa nespojí s kvalitnou, pravidelnou výživou a regeneráciou. Rôzne odborné zdroje pripisujú 50% až 70% podiel úspechu strave a zvyšok tréningu samotnému. Naše telo je z materiálu, ktoré si ,,vyskladá“ zo stravy, ktorú príjmeme, tak nelimituj tvoje pokroky nekvalitným palivom, ale natankuj kvalituJ. Odvďačí sa ti bezporuchovou prevádzkou a maximálnymi výkonmi. Optimálne fungovanie môžeš podporiť doplnkovou výživou, ale nezabúdaj, že je to len doplnok k strave a nemá také efekty ako základný a pravidelný prísun živín. V tomto smere sa treba poradiť s odborným trénerom, ktorý má mnohoročné skúsenosti s množstvom rôznych klientov a vie ťa vyvarovať pred zbytočnými investíciami.

Samotný tréning s cieľom nabrať svalovú hmotu je založený na vykonávaní základných, prevažne silových cvičení s nižším počtom opakovaní (6 – 8) s relatívne dlhšími prestávkami (60 až 120 sekúnd) medzi sériami. Korektná technika vykonávania cvikov je podmienkou a zároveň nutnosťou, ak sa chceš vyhnúť zraneniam, keďže pri silových cvičeniach je správna technika limitujúcim faktorom.  

Takže cviky, akými sú drepy, bench press, mŕtvy ťah a pod., tvoria základné jadro naberacieho tréningu. Doplnkové cviky, ako napr. kladkové cvičenia, slúžia len na „dotrénovanie“ danej partie. Tréningová jednotka má byť zameraná skôr na kvalitu než na kvantitu. Tá skôr narúša regeneráciu potrebnú na skompletizovanie celého procesu. Správny tréning musí byť impulzom pre telo, aby sa ,,bránilo“ a zareagovalo zhrubnutím svalových vláken. A to je ten efekt, ktorý očakávame.

Leto sa blíži, tak nielen preto je čas na sebe zamakať, ale v konštruktívnom zmysle slova sa poradiť s odborníkom a následne sa tešiť aj z malých pokrokov...

10. júl 2012 | autor: Martin Borovička
Počet zobrazení: 4821

Názory a komentáre

počet komentárov:
*V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, poskytujem svoje osobné údaje (telefonický a e-mailový kontakt) dobrovoľne a udeľujem svoj súhlas na zaradenie a spracovanie osobných údajov do databázy Klubu.