BODY Energy Club je od 1.12.2016 zatvorený. Ďakujeme všetkým členom za pochopenie a trpezlivosť.

Blog

Autor
Ivka Krížová

„FLYFIT“ versus „ANTIGRAVITY JOGA“

Antigravity yoga je vo svete nazývaná aj „gymnastika budúcnosti. Je to cvičenie v plachte radené do kategórie „Body & mind“, ktoré zahŕňa predovšetkým prvky z klasickej jogy, pilates-u, kalanetiky, prípadne gymnastiky. Hlavným cieľom je zbavenie sa bolestí chrbta a preto, je to cvičenie, ktoré sa ujalo hlavne u ľudí (žien) s už pretrvávajúcimi bolesťami, čiže aj vyššia veková kategória.

 Flyfit je už chápaný ako funkčný tréning - vznikal rok a pol a to postupným zamotávaním mojich niekoľkoročných skúseností z oblasti trénerstva do troch základných pozícií Antigravity jogy. Tie by mal totiž zahŕňať každý jeden tréning preto aby sa zachovala jedinečnosť a nenahraditeľnosť cvičenia s plachtou. Spočíva predovšetkým vo vyvesení dolu hlavou, ktoré nám prináša uvoľnenie predovšetkým chrbtice ale aj celkové uvoľnenie napätia nielen vo svaloch...

Príčiny vzniku nového cvičenia - Flyfit -

  1. moja silná potreba sebarealizácie a poskytovania podmienok na sebarealizáciu iných - chcela som dať plachtičke príležitosť ukázať čo všetko v nej je, čo všetko nám ľudom dokáže dať a čo všetko sa dá pomocou nej dosiahnuť
  2. pocit uvoľnenia, slobody, a príjemného uvedomenia si každého kúska svojho tela,  ktorý zažívam po každom tréningu – chcela som aby ho zažívalo čo najviac ľudí – aj muži, aj ženy, aj mladí aj starší, aj profesionálny športovci, aj ľudia so sedavým zamestnaním ... skrátka aby mal každý človek príležitosť v plachtičke nájsť to čo od tréningu očakáva ... (nielen ženy)

a tak vznikol FLYFIT :o)

Flyfit  – pevnosť, sila a kontrola zamotaná v plachtičke ...

  • duša, myseľ, telo – vzťah založený na kooperácii, koordinácii a komunikácii (3K) fungujúci na báze absolútnej spolupráce.

Flyfit je prirodzený komplexný tréning, ktorý do činnosti zapája maximálne množstvo svalových skupín. Mozog, ktorý zodpovedá za svalovú činnosť, vo Flyfit-e nevníma pohyb len ako individuálnu činnosť konkrétnej jednej svalovej skupiny, ale ako komplex aktivít. Obrovskou výhodou je plachta, ktorá nám poskytuje rozsah pohybu vo všetkých jeho troch rovinách, čo vedie k vyššej svalovej rovnováhe, pomáha kĺbovej stabilite a výrazne prispieva k prevencii zranení celého pohybového aparátu. Nehovoriac o tom, že nám poskytuje príležitosť vyvesiť sa dole hlavou, čo prináša neskutočnú úľavu pre náš chrbát. Hlavným cieľom je

  • zladiť dušu, myseľ a telo
  • odstrániť napätie z oblasti chrbtice a tým sa zbaviť bolesti hlavy, migrén ...
  • vysoká kondičná pripravenosť pre iné športové aktivity, pričom je dôraz kladený na ideálnu techniku a presnosť prevedenia cvikov
  • celkové zdravie bežného človeka a získanie kontroly nad svojimi pohybmi, svalmi, kĺbmi, orgánmi,  procesmi v tele

... o pozitívnych účinkoch plachtičky, o ktorých som už písala veľa krát sa príďte presvedčiť osobne :o).

01. okt 2012 | autor: Ivka Krížová
Počet zobrazení: 5019

Názory a komentáre

počet komentárov:
*V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, poskytujem svoje osobné údaje (telefonický a e-mailový kontakt) dobrovoľne a udeľujem svoj súhlas na zaradenie a spracovanie osobných údajov do databázy Klubu.